stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Die Tien Gebooie
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Gebod Tema Inhoud
1 Oor God Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor My aangesig hÍ nie.
2 Oor die beeld van God Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die Hemel is, of van wat onder op die aarde is nie of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat My haat. En Ek bewys barmhartigheid aan duisende van diť wat my liefhet en my gebooie onderhou.
3 Die Naam van die Here Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat Sy Naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie
4 Die dag van die Here Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie - jy, of jou seun of dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en opd ie sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sewende dag geseŽn en dit geheilig.
5 Die gesin Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
6 Respek vir die lewe Jy mag nie doodslaan nie
7 Die Huwelik Jy mag nie egbreek nie
8 Steel Jy mag nie steel nie
9 Leuens Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
10 Begeer Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

.