stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seëninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Stemme uit die doderyk
'n Artikel uit "Boodskap van die basuin”, Oktober 1990
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad

'n Opspraakwekkende ontdekking wat seismoloë en geoloë in 1989 in Siberië gemaak het, toe hulle die gekerm van miljoene mense diep onder die aardkors gehoor het, maak steeds wye belangstelling wakker.

Pogings word nou in Amerika aangewend om die bandopnames te bekom, om finale uitsluitsel te kry hieroor. Die volgende verslag van die gebeure het in Augustus 1989 in die Finse koerant Ammenusastia en op 24 April 1990 in die World News verskyn.

Hierdie vreesaanjaende gebeurtenis het gebeur toe plaasgevind toetoe 'n span russiese geloë (met enkele buitelanders in die span ingesluit), met spesiale boortoerusting 'n gat in Noord Siberië geboor het en 'n diepte van vyftien kilometer bereik het. Volgens Dr Dimitri Azzakov het die boor skielik en onbeheerst begin roteer, wat 'n aanduiding is dat dit 'n groot holte spelonk binnegedring het. Hy verduideik verder wat gebeur het:

Temperatuursensors het 'n dramatiese toename in hitte na 1100 grade Celcius aangedui, wat byna tien maal meer was as wat hulle verwag het. Dit het geblyk dat daar 'n brandende inferno in die middel van die aarde woed.

Hulle het ook 'n mikrofoon in die gat afsak wat watontwerp is om die klanke van die bewegende aardlae op te neem. In plaas van aadlae wat beweeg se geluide, het hulle die stemme van mense gehoor wat van pyn kerm. Hulle het eers gereken dat die klanke van hulle eie toerusting af kom. Die korrektheid van die klanke is egter bevestig. Dit was die benoude gekerm en geskreeu van miljoene mense. Hierdie klanke is met 'n bandopnemer opgeneem.

Hierna is die projek opgeskort en 'n deksel op die gat gesit. Dit was duidelik dat hulle dinge ontdek het en gehoor het wat nooit bedoel was om gesien of gehoor te word nie.

Hierdie ontdekking was so realisties en oortuigend dat Dinitri self genoem het dat dat hhy as komunis nie in die Bybel of die hemel glo nie, maar as wetenskaplike glo hy nou in die hel. Hy is absoluut oortuig daarvan dat hulle duer die poorte van die hel geboor het. Letterlike hel.

Hierdie ontdekking het gelei daartoe dat dat baie mense kragdadig tot bekering gekom het en Jesus Christus as hulle verlosser aangeneem het. Selfs toegeyde atëiste het die knie gebuig voor God. Hulle het besef dat die hel ‘nletterlike plek is waar waar dei goddeloses by hulle volle bewussyn is en al hulle sintuie het, soos wat Jesus dit self in Mattheus 5:30, 18:8-9, Markus 9:43-48 en Lukas 16:19-31 beskryf het.

Hierdie feite het baie mense in Rusland en in die weste aangespreek dat dat God regtig bestaan, en dat die Bybel waar is. Mense wat hierdie wêreld verlaat gaan of of hemel toe of hel toe. Aangesien geen sonde in die hemel kan ingaan nie, is die enigste alternatief die hel.

Verifikasie:

'n Verdere artikel oor hierdie bevindinge het in Insight onder die titel “Have scientists discovered that the hell exists?” Hierin word genoem dat Trinity Broadcast Network (TBN) hulle beywer om hierdie bandopnames van die seismoloë na Amerika te bring en ook uit te saai. Dit is egter hooge te betwyfel of dei Sowjet amptenare dei opnames sal vrystel, omdat dit as 'n bewys gebruik kan word dat die Bybel waar is. As toegewyde Marxiste, sal hulle nie hierdie erkentenis wil doen nie.

Bekering:

A Rendalen, 'n Nooweegse regsgeleerde en adviseur vir die Noorweegse minister van Justisie, het die berig oor hierdie gebeure op TBN in Amerika gehoor toe hy daar op besoek was. Alhoewel hy die berigte hieroor verwerp het, het hy wel na sy terugkeer na sy moederland, bely dat ”indien daar wel 'n hel is, is ek defnitief oppad daarheen”. Hy het onder die indruk van sy verlore toestand gekom en sy toevlug tot die Here geneem.

Uitsetting:

Die hoofgeoloog van die span die boorprojek onderneem het, die Noorweër Bjarne Nummedal, het die buitelandse lede van die span twee dae na die ontdekking versoek om die land te verlaat, te swyg oor wat hulle gesien en gehoor het, en hulle selfs ruim omkoopbedrae aangebied om hul swye te koop. Alhowel hyself die opdrag tot stilswye gegee het, het hyself kort na die terminering van hierdie projek, 'n ruim bedrag aan welsyn geskenk. Hyself kon nie sy eie versoek om stilswye nakom nie, en het verdere inligting bekendgemaak oor hierdie ontdekking. Ht berig dat daar die nag na die ontdekking, gloeiende gasse uit die gat uitgekom het. Hy het ook berig dat 'n wese wat soos 'n vlermuis lyk met bose skrefiesoë, in die gas gevorm het. Detailbeskrywings van hierdie wese onder ander werkers in die kamp verskil egter effe, en 'n presiese beskrywing kon nie vasgemaak word nie. Die meeste lede van die Russiese het van vrees geskreeu. Hulle het mediese behandeling vir skok ontvang. Sowel as 'n middel wat die Rusiese regering gebruik om korttermyn geheue uit te wis.

Doderyk:

Dit is opvallend dat die hel altyd in die Bybel as onder (selfs diep onder die aarde) aangedui word, en die hemel as daar bo. In Deutrenomium 32:22 sê die Here ”Want 'n vuur is aangesteek in die doderyk daaronder.. en die fondamente van die berge is aan die brand gesteek.” In Psalm 55:16 sê Dawid “laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig na die doderyk neerdaal”. Hierdie skrikwekkende donker put waarheen die goddelose neerdaal, word ook in Jesaja 5:14 genoem. “Daarom het die doderyk sy keel wyd oopgemaak en en sy mond uitgerek sonder maat, en daarin sink hulle adel in die menigte...”. Ook in Psalm 106:17-18 lees ons: “Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Abiram oordek. En 'n vuur het gebrand onder hulle bende, 'n vlam het die goddelose aan die brand gesteek.”

© Boodskap van die basuin, Oktober 1990 .