Met dank aan God drie-enig vir al die seninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Nkosi: Om voorvadergeeste te aanbid
Dien jy en jou gesin onbewustelik afgode?
Deur Armand Hofmeyr
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad

Levitikus 20: Jy mag nie die geeste van gestorwe voorvaders aanroep nie! Dis n gruwel in die o van die Here.

Nkosi siklele iAfrika ~ Nkozi seen afrika.

Nkosi is die eerste voorvadergees.
Nkosi was die oudste seun van Mina Mamo W, die vrou wat uit die boom gekom het.

Wat leer die godsdiens van Nkosi? Dit leer Ubuntu. Ek is mens deur ander mense.

Nkosi s: As dit met my sleg gaan is dit ander mense se skuld. As ek swaar kry, is dit ook iemand anders se skuld..

Toe Koning Shaka Zulu se ma sterf, roep hy die toordokters, die predikers en profete van Nkosi en vra hulle. Wie se skuld is dit dat ek hartseer is? En hulle verklaar dat Nkosi die koning hartseer maak deur die swangerskap van vroue. En in een nag van waansin laat Shaka 6000 swanger vroue en dragtige koeie lewend aan stukke kap, omdat hulle die oorsaak van sy hartseer is. Dit bid die toordokters
Die leer van Ubuntu.
Die leer van die voorvadergees Nkosi!!

Nkosi s: Ek is mens voor ander mense en deur ander mense. As ek vooraan loop, is dit deur die toegewing van ander mense en daarom is ek beter.

Nkosi s: Sonde is buite die mens. Maak die ander dood, want hy is die oorsaak van jou sonde.

Nkosi se: Die sonde kom van buite! Nie Binne!

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werk is die intelektuele eiendom van Armand Hofmeyr.

Die leer van Nkosi is: As hulle wat die sinnebeeld van apartheid is almal doodgemaak is, sal die sonde uitgevee wees.

Slag die swanger vroue, want hulle maak my hartseer, s die Zulu koning. Vermoor die boere, want hulle laat my dink aan swaarkry.

Dis wat gesing word omdat dit geglo word.

As jy Nkosi siklele iAfrika sing, bid jy to Nkosi!!!
Nkosi-teologie sonde is ander se skuld, daarom moet die voorvaders se wysheid ons red.

So om te sing Nkosi bewaar Afrika wanneer ons voor n rugbywedstryd op aandag staan, is n gruwel voor die aangesig van God. Soos ges is in Livitikus 20 waat Hy uitdruklikse: Dit is n gruwel voor die Here om dooies te raadpleeg.

Moenie die groot voorvadergees Nkosi gelyk stel me my God nie...© Armand Hofmeyr 2018/11/01
.