stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Weerhoudingsdae
Tot heil van ander en myself...
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Soms is die wenresep tot harmonie, blote introspeksie. Die gawe om self te sien, wanneer sosiale kontak vermy moet word. Dit is dae wanneer ek swak is. Dae wanneer ongevraagde maskers, so maklik vanself verskyn om die brose innerlike te beskerm. Hierdie maskers, wat die draer daarvan beskerm, maar diegene aan wie dit voorgehou word, bedreig.

Weerhouding van sosiale kontak op 'n dag soos vandag, is 'n maatreŽl om 'n medemens te beskerm teen die bedrog van my masker. Sosiale weerhouding is nie disrespek teenoor ander nie, ook nie 'n verwerping van van hul menswees nie. Hierdie motivering vir weerhouding, word dikwels misverstaan, dikwels, juis as gevolglike wapen gebruik teen die psige wat broos is, terwyl hy juis poog om sy medemens hiermee te beskerm van sy kant af.

Hierdie tegniek word gewoonlik gebruik deur diť wat al, heeltemal te veel kere in hul lewe, hulself teen niksseggende maskers vasgeloop het. Maskers wat bly babbel en glimlaggies feins terwyl die kunsmatigheid daarvan duidelik sigbaar is vir al almal, buiten die spreker self. Weerhouding van sosiale kontak is op dae van broosheid, van swakwees, is dus 'n tweerigting beskermingsmeganisme. Dit voorkom dat die spreker vir homself 'n verleentheid skep, dit voorkom dat die luisteraar se intelegensie onderskat word hom met maskerbedrog te probeer bedreig.

Selfaangestelse superslim spesialiste sal dan dikwels dikwels aanvoer dat die spreker eerder selfbeheersing moet moet toepas, 'n wag voor sy mond plaas om dit in toom te hou. Tog, is die verbale maar slegs van vele elemente van 'n masker, dus is hierdie advies nie 'n geheeloplossing nie. Hierdie growwe veralgemening van oningeligdes, dui op 'n onsensitiwiteit ten opsigte van 'n medemens. 'n Medemens, wat so diep broos en moeg is, dat dit nie maklik is om om hierdie selfbeskermende maskers te beheer nie.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Dieselfde superslim kritici, is egter dikwels self die slagoffer van hul eie onsekerhede. Hulself is so besig om 'n voltydse masker van meerderwaardigheid voor te hou, dat hulle dit nie self nie meer herken nie. Heel dikwels het hierdie maskers al so deel van hulle menswees geword, dat hulle nie self meer weet, wie hulle in hul diepste wese is nie. In hulle eie oŽ het hul reeds die sosiaal-aanvaarbare masker, as hulle primÍre persoonlikheid aangeneem.

Die silwer rand van hierdie wolk, is diť wat bevry is van dit wat deur 'n bevooroordeelde gemeenskap in hulle ingeboelie is as synde die norm. Diť enkele bevoorregdes, kry op 'n dag 'n stuk selfinsig wat hulle psigiese selfmoord ontbloot. Dan begin die soeke na die ware self, en word die bevrydende van die eie en unieke persoonlikheid ontdek. Hierdie genesingproses gaan noodwendig met regstellende aanpassings gepaard. Hierdie aanpassings gaan heelwaarskynlik kritiek ontlok van diegene wat oor jare gewoond geraak het aan die maskerpersoonlikheid. Hulle sal waarskynlik ernstige kritiek op die ware persone lewer. Die bevryding van 'n jare-lange masker, is egter so reŽl, dat die bevryde persoon dit net nie kan opgee nie. Hierdie vry mens, leer dus spoedig ook die tegniek van sosiale weerhouding aan in tye van broosheid. Juis omdat hyself te lank aan sy eie lyf, die leuen van 'n masker gevoel het. Die doel hiervan, soos reeds vroeŽr genoem, is egter bloot die beskerming van die self en die medemens.

Daar is nou lesers wat, vanuit hul eie masker en hul eie vooroordeel, steeds gaan roem op superieure kennis, kunsmatige status en sadistiese self-regverdigende oordeel. As jy jouself hierin herken, weet dat dit nooit te laat is vir introspeksie nie. Weet dat die bevryding van die masker waarmee jy jouself bedrieg, net een besluit vÍr is.

Daar is ook lesers wat aan die ontvangskant van die oordeel is. Gewoonlik is dit hulle wat reeds vry is, diť wat reeds hul medemens volwaardig respekteer. As jy dus in 'n oomblik van twyfel, sou oorweeg om die ou weŽ weer op te neem onder sosiale druk, wees net sterk, al is dit net in hierdie besluit.

Moenie jou vryheid, jou respek vir ander opgee in ruil vir valse maskers nie. Jy is reeds 'n wenner, want jy het die grootste van alle struikelblokke oorwin: Jouself.

Soli Deo Gloria.

© Stof 2012/10/20
.