stof tot stof, stof tot nadenke
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Om beter te kan sien, my kind
Vader se wil vir jou?
Tuisblad

Daar word groot gewag gemaak oor genesing. Getuienisse wat vertel van die genesing van gevreesde siektes en toestande wat futiel moes wees, is vrylik beskikbaar. Dit is inderdaad stof tot dankbaarheid dat Vader Sy skepsels so aanraak met sigbare genesing. Hierdie getuienisse word met groot dankbaarheid gelees, gekoester en verder oorgedra.

Dit is egter ironies hoedat ons Vader se genesende hand in hierdie groot dinge sien, maar deur ons optrede en gesindheid, Hom nie vertrou in die kleinere nie. Gewoonlik werk kleingeloof mos andersom?

In sy daaglikse omswerwinge, konsultasie en waarneming van sosiale interaksie tussen mense, merk Stof egter dat die dag tot dag kwale wat medegelowiges se lewe kompliseer, maar ewe gedwee aanvaar word. Sintuiglike fokus is die enkele grootste klagte wat in feitlik elke gesprek voorkom. Gespreksgenote kla dat hulle sukkel om mooi te sien. Elke keer as iets gelees moet word, word daar eers vir 'n bril geskarrel. As sintuie nie mooi wil fokus nie, word dan eerstens na 'n optometris gegaan. Dit word nie eers oorweeg om vir Vader gevra watter een nie, vergeet nog Sy genesing te vra. Sou dit Sy wil wees dat die optometris deel van die oplossing moes wees, sal Hy dit tog ook so openbaar?

Hierdie kontradiksie het Stof opgeval. Dit het hom baie laat dink. Na maande se woelgesprekke, het hy besluit om hierdie saak aan te spreek. Daarna het hy dit voor Vader gelÍ, en 'n groen lig daarvoor gekry.

Vandag word dit onomwonde gestel: As Vader dit so gereeld wil om die elke gevreesde siektes en terminale toestande met 'n blote woord, 'n bote gedagte kan genees, kan Hy, as Skepper en ontwerper van elke eienskap van die mens, mos ook net 'n woord spreek, en jou sintuie SAL genees wees.

Vandag word dit vir jou gestel: jy KAN vir jou eie sig intree. Jy KAN vir elkeen van jou familie en vriende intree vir hulle sigverwante kwellinge. Die uitdaging wat vandag aan jou gerig word, is om hierdie wete jou eie te maak. Om te weet, Jesus het reeds aan die kruis betaal vir jou sondes. As jy Sy bloedoffer aanvaar het en voor Vader bely het dat jy Sy vryspraak aanvaar, het jy mos vrye toegang tot Sy troonsaal. Niks weerhou jou dan om jou bekommernisse oor ENIGE saak voor Hom te bring nie.

Stof en 'n paar kollegas gaan gereeld begin intree vir elkeen wat hulle ken wat selfs die geringste klagte oor visie het. Of jy daarvoor gevra het of nie, as een van jou klagtes visie-verwant was, is jy op ons gebedslys. Dit sal natuurlik ook help as jy saam met ons saamstem oor jou eie probleem. Sommer ook so in dieselfde asem in jou gebed, ook ander se name voor Vader bring wat dieselfde klagtes het.

Gaan jy nog langer twyfel, of gaan jy Sy almag erken, Sy omgee vir Sy skepping aanvaar, en daarom weet en glo, Hy KAN aanraak waar daar visie-probleme by Sy skepsels is.

Buig nou, op hierdie oomblik saam voor Hom, bely dat jy weet en glo Hy kan. Noem jou eie naam, en almal wat jy aan kan dink, en kyk wat gebeur. En daarna, loof jy Hom vir Sy uitkoms en genesing van enige visieverwante probleme.

As jy 'n versoek of navraag in hierdie verband het, stuur 'n epos aan kyk@stof.co.za en deel jou hartsinhoud. Of skakel 0881259196 en laat 'n stempos-boodskap.

Lees ook die artikel oor Goddelike genesing by www.stof.co.za/artikels/inhoud/art00781.htm vir verdere insigte oor hoe Hy Sy skepsels wil aanraak. Nie net Sy ander skepsels nie, maar ook vir jou.

.