Toevlugsoorde, maatskaplike diensverskaffers en skuilings.

Hierdie blad mag vreemd vertoon op 'n rekenaarmonitor. Dit is omdat dit besonder smal geskryf is om voorsiening te maak vir 'n selfoonskerm, aangesien baie in nood nie toegang tot 'n rekenaar het nie, maar slegs tot 'n selfoon.


Hande van Hoop
Johann en Ellen Oelofse
0820676990
0769689741
www.handevanhoop.co.za
johann@handevanhoop
Mountain View
Versorgings en voedingsprojek
Betlehem Oord
Arnold Crause
0727095490
www.betlehem.org.za
arnold@betlehem.org.za
Pretoria
Soekende siele
AGS HOUTKRUIS
Aida/ Lindick
0839651867
Akasie Arbeiders vir die oes
Elize-Marie of Jan
0123413869
Arcadia
Albert Heckler
0847605110
A re tswaneng
0127973934
Soshanguve
AREWO CENTRE
Rensha Steffls
0128064799
Eersterust
Bambanani
Susan / Poppie
0833490573
Bella
0723988848
CHRISTEN PROJEK
Andre
0123762499
Plot 46, Van der Hoff weg
Uitzight
CHRISTIAN PLACE OF SAFETY
Pst. Louis/Christina
Salvokop
CROSSROADS
Simon / Brian
0123210307
0823661817
0827389919
0823661878
Skietpoortlaan 4
Salvokop
CROSSROADS
Past.Charl Seksie
0837111811
Sibongseni
CROSSROADS
Nico / Magdaleen
0726344626
De Wildt
DAGBREEK
Tanja/Oom Bert/Andre
0119641039
Nestedstraat 4
Plot 3
Bapsfontein
DANKIE SORGSENTRUM
Sanet Botha/Heather
0848414848
31e laan 266
Villieria
Philidelphia Ark / Dogters van Sion
Dirk van Vuuren
0833756027
0123762999
Swartspruit pad, uit van der Hoff
EBENHAéSER
Soekie/Johnny
0829285746
Van der Heever str 966, Daspoort
Vir Kinders
ELIM SORGSENTRUM
Kobie Els
0825460653
Plot 118, Visserhoek, De Wildt
ELKANA
Manie Schoeman
0123358932
0833249552
Capital Park
ELSHABA SOP KOMBUIS
Ria Nel
0123355413
0721032415
ENOCH'S WALK
Jay / Sandra / Rodger
0126590261
0126590065
Padteken 44, Hennopsrivier
EXODUS
Dirkie
0125655917
0125494683
Pretoria Noord
FATIMA HOUSE
Sus Letitia
0125465856
Dorandia
Vir Ongehude Moeders
GENADE PLAAS
Mev Stander
0125466681
Pretoria Noord
GOD'S PLAN
0720560299
0722965670
GROWING WOSE
Linda van Wyk
0724203646
0827458387
Hermanstad
HOUSE OF MERCY
John / Marlyn
0760439549
0728335221
Daspoort
HOME OF HOPE
Martha
0123416882
Mearsstr 426, Sunnyside
Dames in nood
HOMELESS SOLUTIONS
Danie Horn
0722551000
Pretoria Sentraal
HUIS ANNEZELE
Karen / Elsabè
0843774588
0734404183
0835630007
East Lynne
HUIS DAVIDS
Melanie
0128090982
Pretoria Middestad
Bejaardes
HUIS JUDEA
Ria
0123354938
Roseville
ITUMELENG
Inga / Evenwell / Johanna
0123431373
Sunnyside
Jabes
Max / Ansie / Magda
0123359342
0123358694
0832761448
Mayville
Jesus Alleen Liefdesaksie
Peet / Werner
0123356892
0123351194
0827101182
10e laan 617, Les Marais
KAREN

0767975312
Claremont str 770
Daspoort
KLEINFONTEIN
Jan en Irene Groenewald, Elsabè
0128021441
0128110108
0729081638
Donkerhoek
Volkseie Afrikaners
Toevlugsoord
Karen / Elsabè
0835630007
0734404183
0843774588
East Lynne
Kruispad Christelike Bediening
Nico Grobbelaar
0126344626
0728489657
De Wildt
LAT WIEL
Bonnie / Johan / Marlize
0123356802
0837718880
0836923114
Roseville
LERATO HOUSE
Rememberance
0123234806
Andriesstraat 11, Pretoria
Meisies 2-18 jaar
LINDA
Linda / Marius
0834828196
0730457311
0730457317
Hoewe 5, Jakkalsdans
LENA
0127024335
0723199304
Mabopane
MAGALIESOORD
0127341027
Cullinan
Verslawingsverwante rehabilitasie
MAHYENO
Martin Voster / Terry
0128012692
0845172451
0836517094
Mamelodi Oos
MALI MARTIN
Lynette
0139358031
0836847737
Bronkhorstspruit
MANGER MARINE
Hilda / Kaaitjie / Dave
0123762292
0123762269
0731584146
Hoewe 31, Van der Hoffweg, Uitzicht
MANGER MISSION
Rheta
0119672324
Eenheid 8
HV Lenar en Cursna
Brentwood Park
MARANATA
Daan / Lensley
0834794644
Pyramid
MARIUS EN LIZAAN
Marius en Lizaan
072 903 6918
Hv 5e Laan en Franzinastraat
Kinders
MARTIN VORSTER
Martin / Cherry
Motsumi str 22837
Mamelodi Oos
MASADA
Linda
Moloto pad
MERCY HOUSE
Sus / Coretti
0123296682
Flower straat 325
Capital Park
MOOT SORGSENTRUM
Naas / Floors / Marieta
0123351671
0832852954
0837072435
Manceweg 821 Mayville
MORTHER'S NEST
Laetitia Pannell
0118172666
Pienaarstraat 19
Brenthurst
Brakpan
Vroue en Kinders
MOTHWA HAVEN
Winnie
0834424446
Booysensstraat, Eloffsdal
Bejaardes
NEW BIRTH
0123436401
Parkstrat 818
Arcadia
Pretoria
Ongehude moeders
NEW LIFE CENTRE
Colin Forbes
0724332709
Roodeplaat
Ongehude moeders
NICOLENE TEHUIS
0839582124
Gestremdes
OASIS
Gys / Tina Coetzee
0123762976
Hoewe 4, Krauseville, Hartebeestpoortdam pad
OOM CHRIS
0123865188
0827221100
Danville
OP DIE PLOT
Willem & Judith Roos
0123720463
Zandfontein
PAM'S HOUSE
Yvonne / Willie 0123797338
Bothastraat 885
Daspoort
Pensionarisse
PEOPLE AGAINST HUMAN ABUSE
0123440882
0822594369
De Kockstr 577, HV Melvillestraat, Pretoria
Vroue
POTTERS HOUSE
Mary / Lettie/ Estie / Lizzy / Wilma / Elizabeth
0123200192
0123202123
0727594794
Burgersparklaan 288
Pretoria
PROJECT HELP
Hennie / Louise / Willie
0123762499
Hercules
RADIOKANSEL
Past Mathew
0736478810
Kilner Park
REDDINGSDAAD
Lenie Pretorius
0123869981
0123860970
0727594794
Danville
SAAMSTAAN
Rina / Gloudina / Judith
0123860091
0123795898
0845060529
0723396527
0825144189
Sarelstraat
Wespark
Heilsleer
Envoy Fourie / Alida
0123273005
Kerkstraat 219
Pretoria Wes
SHEPHERD'S FLOCK
Jimmy Walker / Past Lourens
0116891411
0827304956
Andersonstraat, Venterspos
SLYANDA ITIRELENG
0768415409
Heplaimstraat 175
Danville
SONNEBLOM
Erna van Vuuren
0125611934
Rentiastraat, Hoewe 84, Onderstepoort
Enkel mishandelde dames
SONSKYN HOEKIE
Buks / Hans
0125450481
Grootvlei Hoewe 14, Piramid
SONET BOTHA
Hoewe 33, Corlettes Rust, Nooitgedacht
SOUL CARE MINISTRIES
Bennie Erasmus
0112059680
0823435770
Salvokop
TIYANG REKOPANE
Lydia / Anna / Barbara
0826403149
0836902341
0721223199
Disability Centre
Erf 537, Blok R,
Soshanguve
UNCLE BEN'S DEN
Sharon de Lange
0123792515
0827459451
0832455592
Bothastraat 87
Daspoort
VOLKSHULP TUISTE
Elsabè
0128110108
0729081638
Kleinfontein
VOLSHULP 2000
Marié Groenewald
0123334126
Steadlaan, Queenswood
YGCM
Johan
0834132752
De Beerstraat, Mayville
YGCM
Sandra
0824433876
16e laan 849
Wonderboom Suid
Crossroads
0123413869
Salvokop
Leratong House
0128013478
Mamelodi Oos
Soul Care
0123288088
Salvokop
Self Help Care
0123275554
Marabastad
BLOEMFONTEIN MEN’S HOSTEL
0514472626
bloemmenshome@lantic.net
Fonteinstraat 23, Bloemfontein
BETH ROGELIM
0214252138
0214252139
0214252913
bethrog@lantic.net
Alfred Straat 22, Roggebaai
Posbus 7363, Roggebaai, 8012
DURBAN FAMILY CARE CENTER
0313091395
familycare@lantic.net
Mitchell Singel 26, Greyville, Posbus 47122, Greyville, 4023
HIND HOUSE
0437421134
elondonsamt@telkomsa.net
St Petersweg 52, Southernwood, Oos Londen
Posbus 18380, Quigney 5211
BENONI GOODWILL CENTRE
salvationarmybenoni@telkomsa.net
Howardlaan 117, Benoni Wes Posbus 17299, Benoni
JOHANNESBURG MAATSKAPLIKE DIENSTE
0118321227
0118386559
Tiekieboks: 0114923841
damascus2@mweb.co.za
Simmondsstraat 2a, Johannesburg
Posbus 82660, Southdale, 2135
KIMBERLEY GOODWILL CENTRE
0538313905
0538316439
Regterstraat 1, De Beers, Kimberley
Posbus 1691, Kimberley, 8300
HAVEN OF HOPE FAMILY CARE CENTRE
Port Elizabeth
0413734317
0413733004
havenof@xsinet.co.za
Fettesweg 11, Port Elizabeth, Posbus 2304, Noordeinde, 6056
VEREENIGING GOODWILL CENTRE
0164226050
0164552403
Sally Ann Kothuis, Bothastraat 8, Vereeniging
Posbus 2090, Vereeniging 1930
KRUGERSDORP GOODWILL CENTRE
Faks: 0119531739
mail@salvationarmykdp.co.za
Ben Barnardstraat, Dan Pienaarville, Krugersdorp
Posbus 351, Krugersdorp, 1740
Carehaven Shelter
Majory Strydom
0216335511
Faks: 0216370226
careaid@iafrica.com
Gatesville, Kaapstad
Posbus 38401, Gatesville, 7766
Misbruikte vroue
CEF Mosselbay
Karin Gildenhuys
0446911411
Faks: 0446912418
cefmb@absamail.co.za
Posbus 2319, Mosselbaai, 6506
Misbruikte vroue
Dorothy Zihlangu skuiling
Yoliswa Notshe / Dorothy Zihlangu
0216332383
Faks: 0216382956
Langa, Kaapstad
Mishandelde vroue
Elohim Skuiling
Eileen Ernstzen
0213971936
Faks: 0213971936
elohim.shelter@yahoo.com
Tafelsig, Kaapstad
Ihâta Shelter
Sumaya Adams
0216385578
Faks: 0216387239
info@irfsa.com
Heideveld, Kaapstad
Misbruikte vroue
Place of Hope
Jenni
0216972019
Faks: 0216969366
jennia@placeofhope.org.za
Lansdowne, Kaapstad
Posbus 14598, Lansdowne, 7779
Mishandelde vroue
Phambili
Melanie Auccamp
0448751551
Faks: 0448751092
phambilirefuge@telkomsa.net
Eden, George
Posbus 2594, George Oos, 6530
Mishandelde vroue en kinders
Saartjie Baartman Skuiling
Rose Cox
0216335287
Faks: 0216379432
synnov@womenscentre.co.za
Manenberg, Kaapstad
Posbus 38401, Gatesville, 7766
Mishandelde vroue
Sisters Incorporated Skuiling
Linda Fugard
0217974190
Faks: 0217974190
sisterinc@telkomsa.net
Kaapstad
Posbus 2330, Clareinch, 7740
Mishandelde vroue
Dalmeida Gesin Sentrum (Sorgenhaven)
Adamalize Williams
0446931092
Faks: 0446933022
adameleize.cefmb@gmail.com
Mosselbaai
Posbus 2319, Mosselbaai, 6500
Mishandelde vroue
St Annes Tuiste
Joy Lange
0214486792
Faks: 0214488518
info@stanneshomes.org.za
Woodstock, Kaapstad
Posbus 43363, Woodstock, 7915
Mishandelde vroue
The Haven
Pius Okirir
0217628243
Faks: 0217613300
wynberg@haven.org.za
Wynberg, Kaapstad
Posbus 18746, Wynberg, 7824
Mishandelde vroue
United Skuiling teen misbruik
Magrieta Ruiters
0215728662
Faks: 0215728662
campus@mweb.co.za
Atlantis, Kaapstad
Posbus 925, Reygersdal, 7352
Malibongwe
Elaine September
0442725739
Faks: 0442728200
Oudtshoorn
Posbus 853, Oudtshoorn, 6620
Mishandelde vroue
ADOPT A PEOPLE
0215578744
Greylaan 14, Tafelsig, Kaapstad
ADOPT-A-NEIGHBOUR
0213933057
Handicapweg 4 Strandfontein
ALPHA HOUSE
0219488453
Bloemstraat 26, Boston, Kaapstad
ANDANTE AFTREEOORD
0219062055
0219062056
Hoopstraat 20, Kuilsrivier
ANGELS HOME
0219064030
Hoopstraat 20, Kuilsrivier
AQUARIUS HOMES
0216991847
Aquariusweg 17, Surrey, Kaapstad
ARCADIA PLACE
0214484314
0214484315
0214484719
0214484751
Observatory, Kaapstad
NATIONAL HOMELESS ORGANISATION OF SA
0213630416
P Kgosane 4 Street, Bandietpark, Kaapstad
BETH URIEL
0214478727
Jeugsentrum, Victoriaweg 289, Soutrivier
The Carpenters Shop
0214615508
Roelandstraat 14A, Kaapstad
Claremont Kinderskuiling
0216835756
Firstraat 1 Street, Claremont, Kaapstad
Elim nagskuiling
0215912824
Derdelaan 47, Elsiesrivier, Kaapstad
Emily Hobhouse
0214612532
Emily Hobhouse Straat 15, Goodwood, Kaapstad
Happy Valley Tehuis
0217865087
0217873720
Paleisstraat 1, Simonstad
Haven Nagskuiling Sentraal
0214191255
Somersetstraat 37A, Groenpunt
Haven Nagskuiling Kaapstad
0214216219
Napierstraat 2, Kaapstad
Haven Nagskuiling Selkirk
0214651310
Selkirk straat, Kaapstad
Haven Nagskuiling Claremont
0216714209
Firstraat 5, Claremont, Kaapstad
Haven Nagskuiling Kalkbaai
0217885820
Hoofweg, Kalkbaai
Haven Nagskuiling Kensington
0215930276
HV Dertiendelaan en Dapperweg, Kensington
Moira Henderson Tehuis
0214612533
Kapelstraat 107, Woodstock
Haven Nagskuiling Wynberg
0217628243
Piersweg 16, Wynberg
Haven Tehuis Woodstock
0214471437
Aberdeenstraat, Woodstock
Haven Tehuis Dublinstraat
0214477422
Dublinstraat 24, Kaapstad
Haven tehuis Essexstraat
0214471550
Essexstraat 7, Kaapstad
LOAVES & FISHES PLACE OF RENEWAL
0214485900
Rochesterweg, Observatory, Kaapstad
MISSIONARIES OF CHARITY
0213613365
Blok Z erf 20, Khayelitsha
Posbus 155, Khayelitsha
ONS PLEK
0214654829
Albertusstraat 4, Kaapstad
ROTARY HOUSE
Kleinmond
Posbus 244 Kleinmond
SHAWCO
0215932170
Twaalfdelaan 155, Kensington, Kaapstad
Kospakkies
0219326326
Elsiesrivier
The Homestead
0214232993
Kerkstraat 31a Kaapstad
Homestead
0214199763
Strandstraat 148, Kaapstad
HORIZON HALFWAY HOUSE REHABILITATION CENTRE
0217037886
Negendelaan 75, Schaapkraal Posbus 31266, Grassy Park
SAKHUMZI SENTRUM JEUGTEHUIS
0219092106
Mfuleni E2
SERVICE DINING ROOMS
0214652390
Kantelbergstraat 82, Kaapstad
ST ANNE'S HOME
0214488513
Balfourstraat 48, Woodstock
STREET COMMUNITY
0214480494
Copperfieldstraat 1, Soutrivier
STREETS COMMUNITY DEVELOPMENT
0216990937
3133 NY 22, Guguletu
STREETS WORKS INTERNATIONAL
0217627783
Posbus 530, Plumstead
TABANKULU LODGE
0217851432
Kommetjieweg Sunnydale
THE ARK CITY OF REFUGE
0217019201
Westlake, Kaapstad
OWL HAVEN
0217610944
Polarisweg 9, Lansdowne, Kaapstad
TRAIN LODGE
0214184890
Platform 2, Monument Stasie, Ou Marinelaan
ROSEBANK CHRISTIAN ACTION GROUP
0216851656
Posbus 275 Rondebosch
YIZANI CENTRE
0214199763/4
Strandstraat 148, Kaapstad
Patrick's House
Somersetweg 2, Kaapstad
Masithethe' Family Reconciliation Programme
Kerkstraat 32, Kaapstad
BAKENVALEI SENIOR SORGSENTRUM
0213761440
Ramblerstraat 2, Bakenvalei
Bellville Nagskuiling
0219491939
Suidstraat, Bellville
Camden House
0214484721
Sussexstraat 2, Woodstock
HEAVENS SHELTER HOUSE
0213766548
Ramblerstraat 25, Bakenvalei
Help jou naaste
0219819850
Araunasentrum, Araunastraat, Brackenfell
Huis Sonop
0219100156
Stikland
Heilsleer
0216867511
Welgelegenstraat 8, Mowbaray
Posbus 13079, Mowbray
Frederika Tehuis
0219303172
Weimarstraat 75, Parow
Harmony Tehuis
0216971905
Kromboomweg 45, Rondebosch Oos
McCann Tehuis
0214476906
Regentstraat 19, Woodstock
Mcnulty tehuis
0214482160
Dublinstraat 31, Woodstock
Millicent Gunn Tehuis
0216975463
Athlone
Noah tehuis
0218864058
Idavalei
Personal Trust House
0216971905
Kromboomweg 45, Kaapstad
Pothier Tehuis
0214485308
Regentplein 2, Woodstock
Strebel Tehuis
0215512360
Atlantis
M & R Tehuis
0214481401
Fairviewlaan 46, Woodstock
Edelweiss
0219761150/1
Mountainviewstraat, Eversdal
Huis la Belle
0219482019/765
Alleynestraat, Labiance
Huis Magnolia
0219486085
Baxterstraat Bellville
Huis Ysterplaat
0215118119
0215118200
Koebergweg, Ysterplaat
Ons Tuiste
0219482688
0219342688
Dreyerstraat Bellville
G BURCHELL TEHUIS
0217125405
Hoofweg, Bergvliet
WYNDOVER MANOR
0216717652
Wyndoverweg, Claremont, Kaapstad
MILWOOD HOUSE
0215513186
Nemesia Singel, Milnerton
ONS HUISIE
0217834644
Myraweg, Ocean View
MIA'S HOUSE
0215322629
Howardrylaan, Pinelands
BETHANY LODGE
0217627562
Plumbstead, Kaapstad
SUTHERLAND HOUSE
0216857454
Albion Spring Singel, Rondebosch
Rondebosch Oos Tehuis
0216972775
Tweedelaan 133, Rondebosch East
SANK TEHUIS
0214392425
Keiappelweg, Seepunt
CHESHIRE HOMES
0216856592
Posbus 136 Newlands
Eric Miles House
Corsairweg 20, Milnerton
CAPE TOWN CITY MISSION
0216919574
Posbus 36091, Glosderry
A W Baker Tehuis
0216972047
Burns Road Community Centre
0214486651
Ethels Place
0213974613
Glosderry
G H Starke Sentrum
0216919354
Greenturfweg 2, Hanover Park
G C Williams Tehuis
0216371254
Village Drop In
0217018840
Kidshelter
0217018840
St Barbaraweg 28, Lavender Hill
Kidshelter
0216946603
Benniestraat 3, Langa
STADTMISSION KAPSTADT
Tamboerskloof
HUIS ARISTEA
0219763166
Koningstraat Durbanville
HUIS DER NEDERLANDEN
0215315831
Sentraalplein 4 Pinelands
Erich Leistner Tehuis
0219518642
Posbus 264, Kasselsvlei
Huis Weesgerus
0147632990
Onverwacht, Ellisras
Beth San Heilsleer, Pretoria
0123273005
Kerkstraat, Pretoria Wes
Toevlugsoord
0123758845
0123758845
Saulsville
Genadeplaas
0125467403
Pretoria
Bersheba
0714199142
Pretoria
Sonskyn Hoekie
0797348104
0721076655
Rooiwal, Pretoria
Usindiso Skuiling
0113341143
Johannesburg
The Lords Abode Church and Shelter
Trevor
0114020104
Johannesburg
Betanië
0116143245
Bertrams, Johannesburg
Mishandelde vroue en kinders
POWA
0116242752
Highstraat 38, Berea, Johannesburg
Rest Haven
0114357867
HV Johannesburg en Elfde Straat
Annlyn Accomodation
0723465763
Van der Schyffstr 28, Annlyn Pretoria
Strabane Sentrum
0113362423
Kerk Straat 98, Johannesburg
Toevlugsoord
0114771896
HV Dertiende en Waterwal Strate, Newlands, Johannesburg
The Lords Place
0114020104
Saratogalaan 21, Doornfontein, Johannesburg
Usundizo
0113341143
Albertstraat 80, Johannesburg
Nicro Nigel
0118147401
Nigel
Nicro Benoni
0114202236
Benoni
Nicro Germiston
0118736976
Germiston
Heilsleer Johannesburg
0117186700
Johannesburg
Heilsleer Krugersdorp
0119531739
Krugersdorp
Heilsleer Benoni
0114224418
Benoni
Heilsleer Johannesburg Sentraal
0118386559
Johannesburg Sentraal
Heilsleer Doornfontein
0117825556
Doornfontein
Heilsleer Kinderhuis
0119867417
Soweto
Heilsleer Kinderhuis
0114028101
Fairlands
Heilsleer Meisies Kinderhuis
0116157327
Kensington
Rhema Johannesburg
0114444747
Rhema Marlboro
0119802040
Rhema Soweto
0113341302
Soweto
SAVF Vanderbijlpark
0169872805
Vanderbijlpark
Care you home
0114122013
Randfontein
Nazareth Tehuis
0117561392
Randfontein
Orange farm
0118545804
0119806236
0118500637
Soweto
Mishandelde vroue
Elim Haven
0113961490
0113962989
Hoewe 388, Hawestraat, Kempton Park
Leratong Place of Love
0113631368
0113631369
Selection Park, Springs
Mishandelde Vroue en kinders
In His honour Outreach Foundation
0715956300
Hartebeespoort
SAVF Maroela Krisishuis
0157815305
Valley of the Oliphants, Phalaborwa
SAVF Carletonville Deurgangshuis
0187861016
Carletonville
SAVF Ons huis
0182974240
Potchefstroom
SAVF Standerton Gesinskrisis Sentrum
HV Highveld en Kosmos straat, Standerton
Mother of Hope
Prospect Hill Sentrum 12A
Atlantis Care Centre
0215728662
Atlantis