Ons kniel in dankbaarheid voor Vader Yahwe vir die voorreg wat Hy ons laat toekom het, om ons te vertrou om SY werk te mag doen.

Ook lof en eer aan Hom vir die mandaat en opdrag wat Hy ons gegee het, om in SY outoriteit, te mag gaan waar Hy ons stuur.

As Hy ons stuur, mag ons nie ongehoorsaam wees nie. Hy sal ons toerus met wat ons nodig het, om te gaan, ongeäg enige menslike teenstand.

Wat kies jy? Gaan jy bly wegkruip vir Sy stem, of gaan jy onvoorwaardelik gehoorsaam wees.

Die keuse is joune. Die gevolg van jou keuse, op jou gewete...