stof tot stof, stof tot nadenke
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

IRMEY: 'n Inisiatief deur Irma Mey
Taaldienste, Opleiding en ontwikkeling
Tuisblad

Irma Mey is 'n taalliefhebber en -kenner wat haarself reeds oor baie jare bewys het as 'n meester op die gebied van die hantering en verwerking van verskeie gnres skryfwerk. Irma bied 'n wye reeks taalverwante, ontwikkelings en opleiding-dienste aan. Hierdeur verseker sy dat jou publikasie tegnies en taalkundig aan die hoogste standaarde voldoen die oomblik as dit die rak tref.

Die publikasie-mark is kompeterend en dikwels is dit enkele tegniese onjuisthede of taalkundige swakhede wat 'n andersins puik publikasie kan kelder. Maak seker jou volgende publikasie loop nie hierdie roete nie en maak vandag nog kontak met Irma. Kuier gerus rond op hierdie webwerf en vergewis jou van die kaleidoskoop professionele van dienste wat Irma jou kan bied.


Kieskaart
Proeflees Redigering Vertaal
Kreatiewe
werk
Tikwerk Fasilitering van
drukwerk
Fasilitering van
die druk van CD's
Lees van manuskripte en
die skryf van 'n verslag
Korporatiewe
werkwinkels
Spanbou Gesels met
Irma
© Stof
2007/04/24
Lepiweb
Webwerfbou

Proeflees

Die oomblik as 'n skrywer begin skryf, is sy aandag by die inhoudelike. Klein tik of struktuurfoute word dikwels dan nie raakgesien deur die skrywer self nie, want sy aandag is op wat hy skryf, nie hoe hy dit skryf nie. Enkele skrywers het wel die disipline om self later, na die inhoudelike voltooi is, tegnies deur sy werk te gaan en die tik en taalfoute te hanteer. Die gemiddelde kreatiewe siel verkies egter om op sy inspirasie en inhoud te fokus, eerder as die tegniese. Sou die skrywer self proeflees, kan dit ook gebeur dat hy sekere foute miskyk, aangesien die inhoudelike reeds aan hom bekend is en daar derhalwe 'n haas in sy proses is. Omdat Irma verstaan dat om eie werke te proeflees, 'n sloertaak is, bied sy hierdie diens aan skrywers wat wil verseker hulle manuskrip se taalkundige en tegniese is onberispelik korrek. As jy een van ons is wat eerder op die kreatiewe proses wil fokus en die sloertake van die skryfproses wil delegeer, gesels met Irma en sy sal jou verras met pakket wat aan al jou behoeftes sal voldoen.

Terug na Indeks


Redigering

Redigering: Die tegniese versorging van 'n skryfstuk sodat dit deurlopend tegnies en betekenis-gewys, konsekwent is. Ook die regstel van foute soos dit opgespoor word. Teenoor proeflees, wat slegs die foute uitwys, bied redigering ook die regstel van die foute. As jy sou kies om jou onafgewerkte skryfwerke toe te vertrou aan 'n bekwame en ervare persoon vir hierdie versorging, gesels met Irma en ervaar die gemoedsrus dat jou werk in goeie en profesionele hande is.

Terug na Indeks


Vertaling

Elke mens het 'n taal waarin hy maklik skryf. Al sou die persoon bekwaam wees met ander tale, vereis die vertaling van jou eie werke, energie wat eerder op jou eie kreatiewe proses bestee kon word. As jy dus jou skryfwerke in meer as een taal wil publiseer, maar nie kanssien vir die pyniging van vertaling nie, bied Irma jou weereens die antwoord. Irma maak gebruik van vertaalmetodes wat verseker dat jou eindproduk taalkundig sowel as inhoudelik korrek sal wees en dus dadelik persgereed.

Terug na Indeks


Kreatiewe werk

Om bestaande werk te proeflees, redigeer of vertaal, is 'n proses wat volg op die oorspronklike skryfwerk. Maar daar is ook soms 'n behoefte aan die skep van nuwe dokumente. Hier kan Irma jou help deur na na jou gedagtes te luister, dit sinvol te struktureer en jou op hierdie manier by te staan in die skep van 'n nuwe dokument wat aan jou behoeftes voldoen. Van die dienste in hierdie kategorie wat Irma aanbied, is die volgende:
- Opstel van Grondwette vir Nie-winsgewende Organisasies
- Opstel van Interne Beleide vir Nie-winsgewende Organisasies
- Skryf van persverklarings
- Skryf van toesprake
- Skryf van advertensies
- Ander doelgemaakte dokumente wat jy mag verlang

Terug na Indeks


Tikwerk

Woordverwerkers is vandag redelik vrylik beskikbaar aan die meeste mense. Tog is nie alle rekenaargebruikers op datum met die korrekte en tegnies korrekte tikmetodes ten opsigte van tegniese en akademiese dokumente nie. Ongeag die doel van die werke wat jy getik wil h, kan jy verseker wees: As Irma jou tikwerk gedoen het, sal dit korrek wees ten opsigte van die doel en gnre waarvoor jy dit benodig.
Dit gebeur egter ook dikwels dat bestaande werke se bron nie meer beskikbaar is nie en dit dan oorgetik moet word. Sou jy dus 'n getikte weergawe van Ouma se familierespteboek wou h, is dit geen probleem vir Irma, om dit vir jou te doen nie. Of as jy jou handgeskrewe gedigte wil uitgee en dit getik moet word, is Irma net die een om jou te help daarmee. Inteendeel, enige-iets wat getik kan word, is Irma se spesialiteit.

Terug na Indeks


Fasilitering van drukwerk

Alhoewel die drukproses van jou publikasie nie noodwendig pynlik hoef te wees nie, is baie skrywers nie bekend met die proses en die hantering daarvan nie. Vir sommige is dit selfs vreesaanjaend. Irma bied jou die diens om jou drukwerk persgereed te kry, al die tegniese skakeling met die drukker te doen en jou gedrukte oplaag, aan jou te besorg sodra dit klaar gedruk is. Moet dus nie in koue sweet uitslaan as jy weer 'n publikasie gedruk wil h nie. Irma is daar, tot jou redding.

Terug na Indeks


Fasilitering van die druk van CD's

As jy jou skryfwerke wil uitgee op laserskyf, of ander data of programatuur wil beskikbaar stel, het Irma ook die kennis en die kontakte om hierdie sloertaak van jou af te neem. As jy dus ook jou eie musiek CD of proefopname wil laat druk, is jy op die regte plek. Dit is belangrik om kennis te neem dat Irma nie onwettige eksemplare van ander kopiereghouers se werke vir jou sal kan verskaf nie, ongeag die aard daarvan.

Terug na Indeks


Lees van manuskripte en die skryf van 'n verslag

Dikwels wil 'n skrywer 'n buite-inset van sy skryfwerk h. Dan wend baie hulle tot publieke platvorms waar die mede skrywers al soos familie is en dit nie oor hulle harte kan kry om jou op die glipsies of onduidelikhede te wys nie. Die meeste van die kommentaar is dus net vleiend. Jou behoefte na 'n objektiewe tegniese mening van jou werk, is egter nie buite bereik nie. Irma bied hierdie diens aan jou om jou te help verseker dat al jou onsekerhede uit die weg geruim is. Jy kry 'n tegnies korrekte verslag van jou werk as jy Irma gehuur het om hierdie taak te verrig. Sou jy jou werke daarna wou laat polleer, kan jy van Irma se redigeringsdiens gebruik maak om di dinge in jou teks wat wat aandag nodig het, aan te spreek.

Terug na Indeks


Korporatiewe werkwinkels

Jou instansie of maatskappy het 'n soms behoefte aan die verfyning van die werknemers se vaardighede. Hierdie soort van afronding is gewoonlik meer suksesvol as dit in 'n gemaklike atmosfeer buite die werksomgewing aangebied word. Irma sal graag jou volgende werkwinkel fasiliteer en toesien dat dit vlot verloop. So kry jy die geleentheid om te fokus op die werkwinkel se inhoudelike, terwyl jou praktiese relings vlot omdat in bekwame hande is. Irma kan ook sprekers, spesialiste en ander rolspelers beskikbaar beskikbaar stel wat positiewe en profesionele insette kan lewer in die sukses van jou werkwinkel.

Irma en haar span kan ook vir jou en jou instansie onafhanklike werkwinkels aanbied oor verskeie sake wat menseverhoudings en besigheidsukses kan verbeter. Hieronder is maar enkele van die onderwerpe wat hulle reeds suksesvol aangebied het en ook vir jou kan beskikbaar stel:
- Emosionele Intelligensie (EI)
- Konflikhantering
- Arbeidswetgewing
- Persoonlikheidsontwikkeling.

Sou jy egter oor ander verwante sake 'n werkwinkel wou aanbied, vra gerus. Irma en haar span sal met graagte vir jou 'n pakket saamstel.

Terug na Indeks


Spanbou

Die konsep van spanbougeleenthede om die het die afgelope paar jaar in gewildheid toegeneem. Spanbou het ten doel om die interpersoonlike verhoudings tussen kollegas of lede van organisasies te bevorder. Irma bied jou 'n wye reeks spanboupakkette. Irma kan ook sprekers, spesialiste en ander rolspelers beskikbaar stel wat postiewe en profesionele insette kan lewer in die sukses van jou spanbougeleenheid.

Terug na Indeks


Kontak vir Irma

Epos: irenev80@gmail.com
Faks: 0865653691
Tel: 0128083730
Tel: 0823717560

Terug na Indeks
© Stof 2007/04/24