Tritos Hèmera
Bediening
- Die derde dag...
- The third day...
Die Knoop, Duisende Afrikaanse skakels!
Wie is ons?

Ons program

Ons foto's

Webskakels

Rig 'n versoek
om bystand


Lewer jou getuienis

Rig jou gebedsversoek

Terug na bokant van werf
mtth-at-ar
Tritos Hemera, Tritos Hèmera, derde dag, bediening, ministry, third day, Derrick, Derick, Emily, Grobler, Jesus, God, Here, Verlosser, Salvation, Golgota, haleluja, verlossing, bevryding, service, eredienste, bid, seen, blessings, gawes, eensaam, hartseer, heartbroken, pary, prayer, gebed, saamstem, agree, gebroke, bediening, aanbid, kerk, church, charismaties, charismatic, naaste, neighbour, deel, share, care, love, liefde, naasteliefde, respek, opoffer, omgee, getuig, getuienis, tent, Booysens, Pretoria, commercialstraat, biduur, meeting, vergadering, mission, sending