Zoltan Baksa:
Onwerper en fasiliteerder
Inventor and facilitator
Stuur vir Zoltan
'n epos
Stof se
tuisblad

Die grootste deel van die bevolking kry een of meer kere in hul lewe, 'n briljante idee. So dikwels raak hierdie idees verlore, want die nodige ondersteuning of tegniese kennis om dit te ontwikkel, ontbreek. Op hierdie wyse, word die wreld 'n baie armer plek.

Zoltan is een van hierdie kreatiewe mense in wie se gedagtes, daar gereeld nuwe en bruikbare planne rondswerf. Hy ken dus eerstehands, die frustrasie daarvan om hierdie geniale ontwerpe en planne in gedagte te sien werk, maar nooit in praktyk nie.

Jy is waarskynlik ook 'n kreatiewe mens wat al in jou lewe, 'n paar briljante ontwerpe bedink het en so hartseer was toe daar niks van kom nie.

Zoltan spesialiseer onder andere in die volgende ontwerp en ontwikkelingskonsepte:
- Elektroniese konsepte
- Meganiese konsepte
- Finansile ooreenkomste rakende jou ontwerpe
- Onafhanklike navorsing oor die meeste onderwerpe
- Navorsing om jou te help om jou ontwerp te verbeter

Zoltan bied nou sy dienste aan elke persoon wat hulle ontwerpe en planne, graag wil sien groei tot iets groot en winsgewend.

Maak dus vandag nog kontak met Zoltan en verseker op hierdie wyse, dat jou ontwerpe, suksesvol die lig kan sien.

Most people tend to get some bright ideas from time to time. Some of this, can even be world changing inventions. Due to a lack of support or technical knowledge, most of this brilaiant ideas dies a quite death. This way, the world become much poorer intelectualy.

Most probably, you are one of those creative geniuses with briliant inventions that never manifestates. But you also know the pain of never seeing it become a reality.

Zoltan is a inventor himself. He knows the frustration of to see this briliant plans and inventions working in his mind, but it never comes to live to better the lives of others and the world.

Some of the specialities Zoltan can offer you, is the following:
- Electronic concepts
- Mechanical concepts
- Financial agreements concerning your designs
- Independant research on most subjects
- Research to help you develop your inventions

Before you get any dark ideas, there is good news. Zoltan is now offering his life-long experience as inventor, to your benefit. He want you to develop your inventions to something you can be proud of.

Today is your chance to change this. Contact Zoltan and make sure that your genius inventions, gets a chance to see the light.

Ontmoet Zoltan
- - - - -
Meet Zoltan
Navrae:
Zoltan Baksa
Epos: inventor@sukijaki.co.za
Tel: 0608460565
Besoekerstatistiek: Klik hier vir hierdie werf se besoekerstatistiek.
.
genius, genie, ontwerper, inventor, fasiliteerder, facilitator, designer, projekbestuur, project management, filantroop, phylantropist, sendeling, missionary, ondersteuning, support