Die outoriteit waarvolgens אבּדמ dien

Die opdrag van Jesus Christus om uit te gaan, te getuig, en te dien.

Fellowship of Christian Churches in Africa
Beraders:
Ons vat
jou hand
Council for Councellors in SA
Ebedím:
Grondvlak diens.
Association of Christian Religious Practitioners
Departement van Gesondheid
Denominasie registrasie by DBS
As jy een van ons nou regtig wil verkla...